Haberler

CEJA makalesi, Sayı 2, Kasım 2013

CEJA'nın (Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi) bu ayki makalesinde Massey Ferguson, CAP Reformu ve bunun genç çiftçiler için ne anlama geldiği konusunda CEJA Başkanı Matteo Bartolini ile konuşuyor.

MF: Haziran 2013 tarihinde yapılan yeni CAP 2014-2020 reformu ile ilgili anlaşmanın bir sonucu olarak genç çiftçileri etkileyecek temel noktaları özetleyebilir misiniz?
MB: Bu anlaşma, hem gelir desteği hem de kırsal gelişme fonları bağlamında Avrupa çapındaki genç çiftçiler için güçlü bir kuruluş politikası belirlemektedir. Artık, tüm üye ülkeler için ulusal gelirin en az %2'sini çiftçilik faaliyetinin ilk yıllarında genç çiftçilere doğrudan ödeme yapma zorunluluğu vardır.

MF: Bunun pratikteki anlamı nedir?
MB: AB içinde tarım faaliyetine başlayan her bir genç çiftçi, kendinden yaşlı muadillerine göre pozitif ayrımcılığa tabi tutulacaktır. Bu adaletin zaferi. uygulama, 28 AB üyesi devletin tümünde zorunludur. Ayrıca, genç çiftçilerin, işlerini yeni kurdukları, yatırımların üst düzeyde, geri dönüşün ise az olduğu ilk yıllarda ayakta kalabilmeleri için desteğe ihtiyacı var. Çiftçiliğe yeni adım atan genç çiftçiler için en önemli engellerden biri de destek eksikliği.

MF: Bu işe girmenin önünde başka engeller var mı?
MB: Diğer önemli engeller arasında araziye ve sermayeye erişim bulunuyor; bu nedenle, genç çiftçiler için kırsal gelişim adı altında bir dizi önlem paketi ve kuruluş yardımına ek olarak başlangıç ödemesi yapılıyor. Üye Devlet'in tercih etmesi halinde, genç çiftçi başına 70.000 Avro'ya kadar kuruluş yardımı, 80-20 ortak finansman oranı ile sunulabiliyor. Ayrıca bu, iş desteği, tarım danışmanlık hizmetleri, banka kredileri için devlet garantileri ve benzeri destekleri içeren bir önlemler paketi.

MF: Bunlardan hangisine vurgu yapmak istersiniz?CEJA logo
MB: Bugün bir çiftlik kurmaya kalkışan genç bir kişi için sermaye ve krediye ulaşımın çok zor olduğunu düşünürsek, kuruluş yardımı ve yatırım desteği çok elzem: özellikle de makinelere yapılan pahalı yatırımlar açısından.

MF: Bu önlemler kombinasyonu, AB'nin tarım alanında ilk kez hakiki ve yaygın bir kuruluş politikasını da temsil ediyor. Genç çiftçiler tüm bunlardan en çok nasıl istifade edebilir?
MB: Üye Ülkelerin, genç çiftçiler için bu önlemler dizisinden maksimum faydayı sağlaması önemli. Üye Ülkeler, ulusal gelirin %2'sine tekabül eden doğrudan ödemeden faydalanacak genç çiftçiler için doğru hesaplama yöntemini seçmelidir. Aynı zamanda, Kırsal Gelişim Programlarında genç çiftçiler için kuruluş yardımı ve gerekli önlemler de devreye sokmalıdırlar. Şu anda CEJA bu konuda yoğun olarak çalışmaktadır.

MF: CAP, sadece genç çiftçilere ve bir jenerasyon yenilenmesine odaklanmaktan daha önemli reformlara imza atmıştır. Bu konuda önemli bulduğunuz başka noktalar var mı?
MB: Ayrca, AB'deki her bir çiftçinin çevre ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamasını yüreklendirmek üzere önemli yeşillendirme önlemleri devreye sokulmuştur. Bu çalışma, şeker kotaları gibi aygıtları yasaklayarak ve bağlaşık yardımları (bir ödemenin belirli bir ürüne bağlandığı yardımlar) azaltarak, aynı zamanda AB tarım sektörünü daha pazar merkezli ve rekabetçi kılacaktır.

MF: Son olarak ne söylemek istersiniz?
MB: Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak kabul edilen son düzenleme, 16 Aralık 2013 tarihinde Konsey tarafından kesin ve resmi olarak onaylanmıştır. Ne var ki reformun gecikmesinden dolayı, söz konusu yasa 1 Ocak 2015 tarihine kadar yürürlüğe giremeyecektir. Bu bağlamda, Üye Ülkeler sonraki yedi yıl için Kırsal Gelişim Programları'nı düzenlemeye devam etmekte ve yardım miktarları için hesaplama yöntemlerini seçmektedir. Bu arada, çiftçilerin yürüttükleri tüm zorlu işler için destek almaya devam etmesini sağlamak için geçiş düzenlemeleri yerini almıştır.

"Young farmers need support to stay afloat in the first years of their business, when investments are high and returns are low."