Haberler

CEJA makalesi, Sayı 3, Ocak 2014

CEJA'nın (Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi) bu ayki makalesinde Massey Ferguson, 2014 BM Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı hakkında CEJA Başkanı Matteo Bartolini ile konuşuyor.

MF: Aile çiftçiliği neden önemlidir? Bir aile çiftliğini ne meydana getirir?
MB: CEJA, BM Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı girişimini memnuniyetle karşılıyor. Bu, bana da özellikle hitap eden bir konu. Aile çiftçiliğinin desteklenmesine ve dünyadaki rolü hakkında insanları bilinçlendirmeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Günümüzün ve geleceğin aile çiftçiliği modeli olarak genç çiftçiler bu konuda özellikle önemli bir yere sahipler ve temel bir rol oynamaları gerekiyor. Aile çiftçiliği kavramı, faaliyetleri bir aile tarafından yönetilen ve ağırlıklı olarak ailenin iş gücüne dayanan, küçük çiftlik sahiplerini ve orta ölçekli çiftçileri kapsamaktadır. Dünyada 500 milyondan fazla aile çiftçisi vardır ve bu da bütün çiftliklerin %80'ini meydana getirir ve tüm dünyada üretilen yiyeceğin %70'i üretilir. Bu aile çiftlikleri, iki milyardan fazla insana iş alanı ve gelir sağlamaktadır ve doğal kaynakların ve geleneksel besin ürünlerinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Biyoçeşitliliğin korunmasında önemli bir yere sahiplerdir. Aile çiftçileri aynı zamanda da, özellikle önemli hava olayları veya depremler gibi afetler ve felaketler açısından, dünyanın en hassas konumdaki grupları arasındadır.

MF: Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı nasıl bir başarı sağlayabilir?
MB: Küresel tarım politikası çerçevesini değiştirmek için tüm bu konular, özellikle de gelecek nesil çiftçilerin önemi hakkında bilinci arttırmalıdır. Aile çiftçiliği sektörü, kamu desteği, daha kısa tedarik zincirleri ve toprağa, krediye ve pazara daha iyi bir erişim sağlanarak genç insanlar için mali açıdan daha çekici hale getirilmelidir.

MF: Avrupa'da aile çiftçiliğinin sürdürülebilirliğinin önündeki en büyük zorluk nedir?
MB: Kesinlikle sektördeki yaşlanan demografi. Aile çiftçiliği modeline rağmen, bir çiftçinin ortalama yaşı hala artmaktadır ve çiftliklerin sayısı azalmaktadır. Aile çiftlikleri genç nesillere geçmiyor ve geçerse de bu çok geç gerçekleşiyor. Tarım nüfusundaki yaşlanma eğilimini tersine çevirmek ve Avrupa'da ve diğer yerlerde geleceğin yiyecek üretimini güvenceye almak için, yeni neslin iş başına geçme süreci kolaylaştırılmalı ve desteklenmelidir.

MF: Avrupa'da aile çiftçiliğini nasıl canlı ve sağlıklı tutabiliriz?
MB: Aile çiftçiliğinin Avrupa'nın tarımdaki rekabet gücüne ve yüksek kaliteli, taze, güvenli yiyecek geleneğimize katkıda bulunmaya devam etmesini sağlamak için, genç çiftçilerin sayısındaki artışın modele getireceği fırsatlara odaklanmalıyız. Avrupa aile çiftçiliği modelinin geleceğini güvenceye almak sadece Avrupa'nın güvenli, yüksek kaliteli ve çeşitliliği yüksek yiyecek üretme geleneğini sürdürmek açısından değil, AB'nin dünya pazarındaki rekabet gücü açısından da hayati öneme sahiptir. Aile çiftçiliği aynı zamanda tarım sektörüne, kısa tedarik zincirleri, doğrudan satışlar ve kırsal bölgelerde genç insanlara istihdam yaratma şeklinde sağladığı katkılar açısından da önemlidir. Özelikle de tüm Avrupa'da gençlerin işsizlik durumunun endişe verici bir düzeyde olduğu bu günlerde.

MF: Aile çiftçiliği modeli genç insanlara neler getirebilir?
MB: İş, gelir ve fırsatlar. Genç çiftçiler aynı zamanda sektörün modernleşmesine de yardım edebilir, teknolojinin ve araştırma-geliştirmenin kullanımıyla inovasyonu arttırabilir, bir yandan da çevre açısından daha dikkatli olabilirler. Avrupa aile çiftçiliği modelinin sürdürülebilirliğiyle ilgili görüşmelerde bu noktaya odaklanılması gereklidir. Genç çiftçiler olmadan Avrupa'nın aile çiftçiliği uzun süre hayatta kalamaz. Dünyadaki aile çiftliklerinin, küresel besin talebinin, özellikle de hayvansal proteinin karşılanmasıyla ilgili sıkıntıların üstesinden gelmek zorunda olduğu yaygın şekilde kabul edilmektedir. Aile çiftçileri dünyanın açlık sorunu için bir çözüm olarak görülmelidir ama bu sadece sektördeki genç insanların sayısı artmaya başlarsa gerçekleşecektir.

MF: CEJA, bu girişime nasıl katkıda bulunacak?
MB: Dünya Çiftçi Örgütü'nün (WFO) ortak üyesi ve örgütün genç çiftçiler komitesinin başkanı olarak CEJA, WFO'nun BM Aile Çiftçiliği Yönlendirme Komitesi'ndeki sandalyesi aracılığıyla katkıda bulunacaktır. Modelin genç insanlara dayanmasının önemi üzerinde özellikle duracağız. Gençliğin ve genç çiftçilerin bu tartışmada odak noktası olması çok önemli.

Matteo Bartolini veya CEJA ile iletişime geçmek isterseniz, allusers@ceja.eu adresine e-posta gönderebilirsiniz