Haberler

CEJA makalesi, Sayı 5, Mart 2014

CEJA'nın (Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi) bu ayki makalesinde Massey Ferguson, kadınların aile çiftçiliğindeki rolü hakkında CEJA Başkanı Matteo Bartolini ile konuşuyor.

MF: 2014, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı. Şüphesiz, kadınlar burada önemli bir role sahip.
MB : Evet, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı bağlamında CEJA'nın, dünyanın geleneksel tarım modelindeki en önemli unsurlar olan gelecek nesil çiftçileri öne çıkarmak için bu hayati fırsatı kaçırmaması önemlidir. Bunun için, hem genç insanların hem de kadınların kırsal bölgelerde kalmasına ihtiyacımız var. Bu unsurların önemi hafife alınmamalıdır. Genç kadınlar dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki genç insanlar, aile çiftliğinin idaresini devralıp tarım sektörüne girmeye çalışırken önemli zorluklarla karşılaşıyor. Avrupa'daki, gençlerin karşılaştığı zorluklar dünyanın geri kalanıyla aynı, özellikle de aile çiftçiliği modeliyle ilişkili olarak. Ancak, kadınların ve özellikle de genç kadınların, bilhassa da bazı gelişmekte olan ülkelerde yasal, ekonomik ve sosyal statülerinin olmamasından dolayı, karşılaştığı daha fazla zorluk var gibi görünüyor. Bu, aile çiftçiliği modelinin devamlılığını sağlamak için uluslararası zeminde üzerinde özenle ve dikkatle durulması gereken bir konu.

MF: Avrupa'daki durum nasıl?
MB: Avrupa Birliği (AB) kadınları, çiftlik yönetiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ancak, genç çiftçilerin, özellikle de genç kadın çiftçilerin sayısı çok az. Ayrıca kadın çiftçilerin, diğer sektörlerde istikrarlı şekilde daha yüksek nitelikler edinmelerine rağmen, tarım alanındaki formel öğrenimleri ve eğitimleri erkeklere oranla daha az gibi görünüyor. Bu da, çiftliklerin kadın yöneticileri için bile, tarım alanında bir gelecek kurmanın orijinal kariyer seçimleri olmadığını gösteriyor çünkü bu alanda formel bir öğrenim veya eğitim almayı seçmemişler. Tarım sektörünün cazibesinin genç çiftçilere, özellikle de genç kadın çiftçilere, bilhassa da aile çiftliklerinin idaresini alacak olanlara tanıtılması çok önemlidir. Ayrıca, hem genç erkekler hem de genç kadınlar için tarım alanındaki mesleki öğrenimin ve eğitimin geniş ölçüde yaygınlaştırılması, erişilebilir, çekici ve saygın hale getirilmesi de önemlidir.

MF: CEJA bu konuyla nasıl ilgileniyor?
MB: Tarım alanında ve kırsal bölgede yapılacak bir kariyere daha fazla kadını çekmek için CEJA halihazırda MWE'de yer almaktadır: Girişimcilik Projesi için Kadınlara Danışmanlık. Bu girişim, kırsal bölgelerdeki kadınlar için yeni eğitim kursları ve sosyal ağlar yaratmayı amaçlıyor. Böylece, tüm Avrupa'da sosyal ve profesyonel konumlarını geliştirmeleri ve eşit haklara sahip olmaları için kırsal topluluklardaki genç kadınların girişimci ruhunu canlandırmayı ve ilham vermeyi umuyoruz. CEJA aynı zamanda kadın çiftçiler ve onların başarıları ve kazanımları hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla genç kadınları faaliyetlerini, örneğin inovasyon ve diğer iyi uygulama projeleri açısından, AB seviyesinde tanıtmaları için de destekliyor.

MF: Tarım sektörüne girmenin önündeki engeller nelerdir?
MB: En önemlisi, sektöre girişin önündeki engeller toprağa ve krediye erişimle ilgilidir, özellikle de gençler için. Buna ek olarak, genç çiftçilerin ve kadınların önünde duran engeller arasındaki temel benzerlik, hem Avrupa'da hem de tüm dünyada kırsal altyapının olmamasıdır. Örneğin, hem kadınların hem de gençlerin iyi eğitim hizmetlerine, sosyal altyapılara, erişilebilir sağlık hizmetlerine, telefon ve İnternet kapsamının daha iyi olmasına ve yeterli miktarda cazip iş imkanına ihtiyacı var. Kadınların ve gençlerin, çocuklarını büyütmek, kariyerlerini oluşturmak veya aileleriyle yerleşmek üzere kırsal bölgelerde kalmayı tercih etmelerini sağlamak için bu ürünlere ve hizmetlere yatırım yapılması önemlidir. Kadın çiftçilerle ilgili, özellikle de tarım sektöründe kadınların ve pek çok başarılı çiftçilik girişiminin yönetiminde oynadıkları rolün daha fazla kabul edilmesi için, çok fazla çalışma yapılmalıdır. Avrupa aile çiftçiliği modelinin sürdürülebilir olmasını istiyorsak, hem kadınları hem de gençleri kırsal bölgelerde tutmak çok önemlidir.

MF: Bu, bir bütün olarak topluma nasıl faydalı olabilir?
MB: AB, yeni CAP'taki genç çiftçi desteğiyle bu konuda önemli bir politik sinyal gönderdi. Ancak, bunun dünyanın diğer yerlerinde de yansıması olmalıdır ve Avrupa'da da daha ileri gitmelidir. Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı kapsamında gerçekleşen etkinlikler aynı doğrultuda önemli faaliyetlerdir. Genel halkı, yaşam şeklimiz, gıda üretimi ve çevrenin korunması açısından aile çiftçiliği modelinin önemi hakkında bilgilendirmek için bu AB yılı tüm dünyada kutlanmalıdır. Modelin faydalarını tanıtmak ve devamlılığını sağlamak için birlikte çalışmalıyız ve bunlar ancak tarım sektöründeki ve kırsal bölgelerdeki genç insanların ve kadınların artan desteği ile gerçekleştirilebilir. Bu sadece tarım temsilcileri değil, geniş çapta halk tarafından da talep edilmelidir. Daha erişilebilir bir tarım sektöründen sadece çiftçiler değil, bir bütün olarak toplum da faydalanacaktır.

Matteo Bartolini veya CEJA ile iletişime geçmek isterseniz, allusers@ceja.eu adresine e-posta gönderebilirsiniz

Bakınız: Massey Ferguson Küresel Facebook sayfası
Bakınız: CEJA Genç Çiftçiler Facebook sayfası